martes, 30 de mayo de 2017

Somos lo que somos/We are what we are/Mes esam tokie kokie esam

Cuantas veces, intentamos aparentar ser alguien que no somos. Alguien más divertida, más habladora, más relajada, más alta, más moderna. Ahora hay tantos medios para cambiar de máscara y adaptar actitudes que al final sabemos que no son las nuestras. A tomar por saco las exigencias! Con ser lo que somos ya tenemos suficiente.
🌵 Niña Cactus + Krize 🌵
EN: So many times we pretend to be someone who we are not. Someone funnier, extroverted, calmer, taller, more modern. We have so many tools nowadays to make it come true and change the mask that we finally know are not ours. Get out from so much requirement! With being yourself it is more than enough. 🌵 Girl Cactus + Krize 🌵
LT: Kiek kartų mes bandom pasirodyti tokie kokie iš tikrųjų nesam. Linksmesni, šmaikštesni, daugiau kalbūs, labiau atsipalaidavę, aukštesni, modernesni. Šiais laikais yra tiek priemonių visą tai pasiekti, bet visos jos laikinos - kaukės, kurias nešiojame ir giliai viduje žinome, kad mes nesam tokie/ios. Kam tas vargas!? Būti tokiems kokie esam - pilnai pakanka. 
🌵 Mergaitė Kaktusas + Krize 🌵


No hay comentarios: